iskolabüféIskolatej - rendeletek


1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (II. fejezet 1. szakasz 2. alszakasz)
Helyesbítés a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelethez (HL L 232., 2014.8.5.)
Módosítás:
1310/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
1001/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2014. július 18.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet X. mellékletének módosításáról

1370/2013/EU tanácsi rendelet (2013. december 16.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról (6. cikk)

657/2008/EK bizottsági rendelet (2008. július 10.) az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról
Módosítása:
966/2009/EK bizottsági rendelet (2009. október 15.) az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 657/2008/EK rendelet módosításáról
996/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2011. október 7.) a 657/2008/EK, az 1276/2008/EK rendeletnek és az 543/2011/EU végrehajtási rendeletnek a mezőgazdasági piacok közös szervezése keretében teljesítendő értesítési kötelezettségek tekintetében történő módosításáról
756/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2013. augusztus 6.) az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 657/2008/EK rendelet módosításáról
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat (2014.08.01.)

 1026/2004. (III. 31.) Korm. határozat az iskolatej program újraindításáról

 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról
141/2012. (XII. 27.) VM rendelet a 2013. évi óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról

forrás : http://www.oeti.huMédia száma
0
Megtekintés
6436 / 86
Dátum
2015-02-03
Tartalom azonosító
9595
ED