iskolabüféISKOLAGYÜMÖLCS - Rendeletek


1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (II. fejezet 1. szakasz 1. alszakasz és V. melléklet)
Helyesbítés a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelethez (HL L 232., 2014.8.5.)
Módosítás:
1310/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
1001/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2014. július 18.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet X. mellékletének módosításáról

 

1370/2013/EU tanácsi rendelet (2013. december 16.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról (5. cikk)

 

2009/288/EK bizottsági rendelet (2009. április 7.) az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról
Eltérés:
245/2010/EU bizottsági rendelet (2010. március 23.) az iskolagyümölcs-program keretében a tagállami stratégiák Bizottság részére történő bejelentésének határideje és a támogatás végleges felosztására vonatkozó bizottsági határozat meghozatalának határideje tekintetében a 288/2009/EK rendelettől való eltérésről
Módosítás:
34/2011/EU bizottsági rendelet (2011. január 18.) az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 288/2009/EK bizottsági rendelet módosításáról
1208/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2011. november 22.) az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 288/2009/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről
30/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2013. január 17.) az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 288/2009/EK bizottsági rendelet módosításáról és a 288/2009/EK rendelettől való eltérésről
221/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2014. március 7.) a 288/2009/EK bizottsági rendeletnek az iskolagyümölcs- és -zöldségprogram keretében nyújtott támogatás indikatív összege tekintetében történő módosításáról
Eltérés:
1216/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2013. november 28.) az iskolagyümölcs-program keretében a tagállami stratégiák és támogatási kérelmek Bizottság részére történő bejelentésének határideje és a támogatás végleges felosztására vonatkozó bizottsági határozat meghozatalának határideje tekintetében a 288/2009/EK rendelettől való eltérésről
500/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2014. március 11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 288/2009/EK bizottsági rendeletnek az iskolagyümölcs-program keretében hozott kísérő intézkedésekhez nyújtott támogatás odaítélése tekintetében történő módosítása révén történő kiegészítéséről
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat (2014.08.01.)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R0288-20140801&qid=1412952787250&from=HU

2009/986/EU bizottsági határozat (2009. december 18.) az iskolagyümölcs-programmal kapcsolatos technikai tanácsadással foglalkozó szakértői csoport felállításáról

50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról

 

forrás : http://www.oeti.huMédia száma
0
Megtekintés
6936 / 86
Dátum
2015-02-03
Tartalom azonosító
9596
ED